Disclaimer | Leverings- en betalingsvoorwaarden | KvK 09101931

Archief voor 2012

25-09-2012

Wat zegt Facebook over je geschiktheid voor een baan?

Door Hieke de Zeeuw

Kun je met een analyse van Facebook iemands succes in een functie beter voorspellen dan met reguliere IQ- en persoonlijkheidstests? Ja, zegt Donald Kluemper, hoogleraar aan de Northern Illinois University. En dat is lang niet altijd negatief, zo blijkt uit zijn onderzoek. Juist kandidaten met een open, levendig en ongecompliceerd profiel worden aangemerkt als creatieve, intelligente en nieuwsgierige mensen die gemakkelijk in de omgang zijn. Een paar feestfoto’s meer of minder maakt echt niet uit.

Naast de gebruikelijke persoonlijkheid- en IQ test, halen organisaties steeds vaker gegevens uit sociale media om te voorspellen of sollicitanten zullen passen in de organisatie en wie de beste papieren heeft voor de baan. Door te kijken naar iemands presentatie op internet verandert je het referentiekader, zegt Kluemper. Vraag je een sollicitant tijdens een regulier assessment – ‘bent u een harde werker?’ – dan volgt meestal een min of meer sociaal wenselijk antwoord. Traditionele test die zijn gebaseerd op zelfevaluatie krijgen hierover vaak kritiek; je kunt je erin trainen en ze zijn te manipuleren. Is het op Linkedin nog mogelijk om de werkelijkheid wat mooier voor te stellen, op Facebook is dat echt een stuk ingewikkelder. Bekijkt iemand een Facebookprofiel met in het achterhoofd de vraag: werkt deze persoon hard? – dan bepaalt die op een andere manier zijn beeld over de potentiële kandidaat. Lees verder

06-06-2012

Werknemers met goed netwerk zijn beste keus

door Hieke de Zeeuw

Je zoekt op interim-basis een communicatie-adviseur, een software ontwikkelaar of een nieuw hoofd HRM?  Waar let je dan op, bij het scannen van de cv’s? Wat was de vorige baan of opdracht? Hoe hoog is het tarief of het salaris? Prima, maar verdiep je óók in de manier waarop iemand omgaat met zijn professionele netwerk. Hoe pro-socialer hij zich daarin opstelt, hoe meer de organisatie kan rekenen op extra kennis en innovatieve impuls. De term pro-sociaal gedrag staat niet in het woordenboek. Maar in de psychologische wetenschap staat het voor gedrag dat is gericht op het bevorderen van het welzijn van anderen. In organisaties heet het: organisationial citizenship behaviour: Je helpt een collega met haar werk, nadat ze een tijdje ziek is geweest; je maakt je werk af ook al is het vijf uur geweest en je doet suggesties om de werkprocessen op de afdeling te verbeteren zonder dat in je functieomschrijving staat. En zonder extra beloning. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar uit onderzoek blijkt dat grote groepen werknemers laag scoren als hun pro-sociale instelling wordt gemeten.  Een gemiste kans.

Lees verder

Comments Off

30-05-2012

Nieuwe ontwikkelingen met generaties op werkvloer

door Hieke de Zeeuw

Verschillende generaties in organisaties vruchtbaar laten samenwerken is voor een heel groot deel afhankelijk van goede communicatie; van de gave voor het voeren van een echte dialoog, het luisteren naar elkaar tot uitspreken wat je van elkaar en van je baan verwacht. Dat vraagt om nieuw leiderschap, het loslaten van het idee dat je grote veranderingen top-down kunt organiseren, meer vertrouwen hebben in de kracht van medewerkers en het besef dat je alleen maar door samen te werken tot echt nieuwe werkvormen komt.

Het thema generaties in organisaties komt, steeds in een andere verschijningsvorm, weer op mijn pad: advies, training, het begeleiden van bijeenkomsten, artikelen of een ‘lezing’. Dit interview met Aart Bontekoning schreef ik vorige week voor het kenniscentrum www.innovatiefinwerk.nl:

Innoveren met generaties X,Y, Pragmatisch en Protest

Wat mensen thuis van nature doen, vergeten ze zodra ze naar hun werk gaan. Leidinggevenden voeden hun eigen kinderen op tot zelfstandige, onafhankelijke individuen en gaan met hen in discussie. Maar op het werk vallen de managers terug op oude, hiërarchische structuren’, dat stelt Aart Bontekoning, organisatieadviseur, onderzoeker en expert op het gebied van generaties in organisaties. ‘‘Omgekeerd zijn de jongeren thuis en op school gewend om op te komen voor zichzelf en uit te spreken wat ze verwachten, maar eenmaal aan het werk in een organisatie worden ze geconfronteerd met verouderde trekken van de heersende bedrijfscultuur. Die kunnen soms zo ‘opdringerig’ zijn, dat het voor hen niet meevalt om zichzelf te blijven. Terwijl authenticiteit een van hun belangrijkste waarden is’.

Lees verder

Comments Off

21-05-2012

‘Leuk werk heb je zelf in de hand’

Onlangs verscheen bij Van Gorcum het boek Scherp in werk. Ondanks dat ik al veel heb geschreven is het voor het eerst dat mijn naam op een omslag  staat. Het boek is uitgegeven door één van mijn meest dierbare opdrachtgevers, de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek.  Het gaat over Job craften: zelf je baan onder handen nemen om meer lol te krijgen in je werk. In een bijzondere samenwerking tussen wetenschappers is door Jan de Jonge, Maria Peeters, Sonia Sjollema en mij geprobeerd een boek te maken dat organisaties in staat stelt arbeidsmotivatie van medewerkers flink te verhogen door hen ambities, interesses, capaciteiten en de werksituatie zelf aan te laten pakken. Zelfsturing of sleutelen aan je werk (job crafting) is hierbij een succesvol instrument.

Job crafting stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor arbeidsmotivatie en optimale inzetbaarheid. Niet de leidinggevende maar de medewerker gaat aan de slag met arbeidstaken en arbeidsomstandigheden om die zo beter te laten passen bij zijn of haar interesses, kennis en capaciteiten. Het nieuwe boek werd op 3 april gepresenteerd tijdens een speciaal symposium waar deelnemers konden kennismaken met de verschillende methodes.
Scherp in werk is het resultaat van een omvangrijk researchproject naar arbeidsmotivatie. Vijf gerenommeerde onderzoeksteams en – adviesbureaus, ontwikkelden vijf nieuwe methodieken waarbij job crafting centraal staat. Met veel energie en enthousiasme zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten vertaald naar de praktijk om zo tot een betere afstemming te komen tussen de zich ontwikkelende mens en veranderende arbeidssituaties. De teams testten hun methoden in verschillende organisaties. In dit boek wordt verslag gedaan van zowel de opzet van de methode, de praktische uitwerking en de behaalde resultaten. Interviews met betrokken hr-professionals illustreren hoe organisaties de verschillende aanpakken hebben ervaren. De methodieken zijn geschikt voor allerlei soorten organisaties en van laag tot hoog opgeleide medewerkers.

Scherp in werk door Jan de Jonge, Maria Peeters, Sonia Sjollema en Hieke de Zeeuw (redactie) ISBN 9789023249757 – uitgeverij Van Gorcum.

Comments Off

07-02-2012

Geweldige content krijgt nieuwe etalage

Afgelopen week ging de website www.innovatiefinwerk.nl online. Daar is  met een divers team hard aan gewerkt. Mijn collega Marieke Karssen schreef over het ontstaan van dit vernieuwde kenniscentrum een helder blog. Dat neem ik hier graag over.

door Marieke Karssen

De kennis was er al, het netwerk ook, maar het kwam niet goed genoeg over de toonbank. Ook was de etalage niet goed ingericht. Dat was eigenlijk het hele (luxe)probleem. Content genoeg en goed ook. De opdracht was hier om al deze snoepjes zodanig te presenteren dat bezoekers voortaan blljven snoepen in plaats van verdwalen of afhaken. Een samenwerkingsproject met de NSvP, Ingrid Kooijman, Fred Klopper en Hieke de Zeeuw.

Wat nu innovatiefinwerk.nl is, bestond vorige week nog uit drie verschillende websites. Eén ervan heette nsvp.nl en die presenteerde het gros van het aanbod, maar dan vanuit de focus van de afzender, de stichting NSvP. De tweede oude site heette ook innovatiefinwerk, en presenteerde ook het gros van het aanbod, maar miste de informatie over de afzender. Daar kwam -en dat was de aanleiding voor de herinrichting- de content uit denkdivers.nl, een site die werd overgenomen van het ministerie van SZW, nog bij. Moesten we deze content in de bestaande mix gieten? Hoe zouden de bezoekers van die site dat waarderen? En bovendien, hoe moesten we dat doen? Lees verder

Comments Off

Terug naar overzicht